• ganoderma ganoderma-text U KINI JE VEĆ VIŠE HILJADA
  GODINA SMATRAJU VEOMA
  EFIKASNOM I LEKOVITOM BILJKOM.
  GENODERMA JE TAKVA LEKOVITA BILJKA,
  KOJA NEMA NIKAKVIH NUSPOJAVA
  NI NAKON DUGOTRAJNOG KORIŠTENJA.
  POPRAVLJA OPŠTE STANJE ORGANIZMA,
  SPOSOBNOST SAMOIZLEČENJA.
 • ganoderma ONE DRAGON MODEL PREDUZEĆE DRŽI POD
  RUKOM KOMPLETAN POSTUPAK
  PROIZVODNJE I PRODAJE.
 • ganoderma OSTVARI
  SNOVE SA DXN-OM
  ČUVAJTE ZDRAVLJE! BUDITE FINANSIJSKI NEZAVISNI! ŽIVITE NA VIŠEM ŽIVOTNOM NIVOU! OSTVARI SVOJE AMBICIJE!
video PRIKLJUČITE SE
SADA!
Izjava DXN-a Srbije o rukovanju i zaštiti ličnih podataka i informacija
 
 
DXN Srbije kao operator ovih stranica, se oseća obaveznim da obaveštava svoje partnere o korišćenju snimljenih podataka. Iskaz sadrži načela i praktične metode na osnovu kojih  DXN Srbije informativne sadržaje o korisnicima na odgovarajući način obrađuje i štiti.
 
Pri oblikovanju principa za čuvanje podataka sa posebnom pažnjom smo uzeli u obzir LXIII zakon o čuvanju ličnih podataka i javnosti podataka od opšteg značaja iz 1992. godine, te VI zakon iz 1998. godine o čuvanju pojedinaca i tokom mašinske obrade ličnih podataka i objavljenim stavovima o sigurnosti državne skupštine ili preporuka "ONLINE PRIVACY ALLIANCE".
 
 1. Automatski objavljeni podaci u našim serverima
  Serveri automatski registruju adresu naših korisnika, opšte korišteni operacijski sistem i pretraživanje programa i nekoliko drugih informacija. Ove podatke koristimo u zajedničkoj i prerađenoj formi, eventualne ispravke grešaka usluga, radi poboljšanja kvaliteta i statističke ciljeve. Podatke ni u kakvom obliku ne spajamo sa pojedinačnim podacima datim od korisnika.

 2. Lični podaci koji su nam dati na raspolaganje
  Ličnim podacima i informacijama koje su nam date na raspolaganje rukujemo sa najvećom pažnjom, sigurno i poverljivo da nepoželjni ne dođu do njih.

 3. Brisanje Podataka
  Da bi lični podaci koji sa nam dati na raspolaganje bili obrisani, vlasniku podataka pismeno (E-mail) treba da napiše molbu operateru stranice.

 4. Linkovi
  Naše usluge sadrže brojne takve povezne tačke (linkove), koje vode na stranu drugih servisa.
  DXN Srbije ne prihvata odgovornost prema ovim servisima za čuvanje podataka i informacija.

© Copyright DXN Europe 2010.